Як ми повідомляли, збірна України з веслування пройшлa в березні поглиблене медико-біологічне обстеження. Це стало гарним привідом для того, щоб детальніше розкрити тему та поспілкуватися з одним з провідних спортивних науковців країни – керівником комплексної наукової групи збірної України, завідувачем кафедри інноваційних та інформаційних технологій НУФВСУ Оксаною ШИНКАРУК.

КОМПЛЕКСНІ ОБСТЕЖЕННЯ

- Упродовж календарного року національна збірна команда України на байдарках і каное проходить декілька обстежень з них два етапних комплексних, коли команда проходить всі методики: вимірюються показники крові, серцево-судинної системи, дихальної системи, опорно-рухового апарату, проводиться психодіагностика, - відзначила на початку бесіди Оксана Анатоліївна.

Етапний контроль спрямований на визначення стану спортсмена, як відбувається адаптація до навантажень, як вплинули навантаження, що були на попередньому навчально-тренувальному зборі. Упродовж обстеження можуть бути визначені проблемні місця, що дозволить в подальшому надати рекомендації та скорегувати тренувальний процес. В процесі обстеження спортсмени проходять декілька груп тестів.

Перша група тестів пов’язана з біохімічним аналізом крові (біохімія і гематологія), що спрямована на оцінку рівня термінового і накопичувального тренувального ефекту на різних етапах підготовки, адаптації спортсменів до тренувальних навантажень. Ми отримуємо понад 30-ти показників паспорту крові спортсмена, серед яких рівень гемоглобіну (показник киснево-транспортної функції крові) та гематокриту (показник в’язкості крові), а також показники, за якими можна визначити перетренованість спортсмена, перенесення навантаження. Досліджують також показники мікроелементів, рН крові тощо.

Друга група тестів пов’язана з оцінкою складу тіла і щільності кісткової тканини. Метод денситометрії дозволяє оцінити ризики розвитку остеопорозу та отримання травм. Такі обстеження спортсмени проходять регулярно, декілька разів на рік з метою моніторінгу морфологічного стану спортсмена. Наприклад, загальна асиметрія, наявність асиметрії в кінцівках та в тулубі. Ці показники можуть вказувати на неправильність методики тренування. Спортсмен, наприклад, може несвідомо перевантажує одну ріку, чи ногу – на це слід звернути увагу в тренувальному процесі. Денсітометрія дозволяє оцінити наявність кальцію в кістках. Його нестача може бути зумовлена нераціональним харчуванням та відсутністю ферменту, які відповідає за засвоювання кальцію. За рахунок великого навантаження вимивається багато мікроелементів, а недостатня кількість кальцію впливає на хрупкість кісток, що призводить до переломів та мікротравм.

Також важливою є оцінка серцево-судинної системи. Перед тестуванням спортсмени проходять електрокардіографію - дослідження електричної активності серця, що в спорті має важливе значення для оцінки адаптації серця до інтенсивних фізичних навантажень, а також є найпоширенішим методом раннього виявлення серцево-судинних захворювань. Обов’язково робиться варіаційна пульсометрія – один з методів оцінки функціонального стану серцево-судинної системи.

Як поточний метод контролю використовуємо метод векторної кардіографії, який забезпечує оперативну інформацію про стан серцевого м’язу спортсмена після навантажень та відновлення. Завдяки цим показникам можна прогнозувати готовність спортсмена до виконання певної роботи і виступу на змаганнях. Обстеження відбувається безпосередньо на навчально-тренувальних зборах досвідченим науковцем Людмилою Тайболіною, яка працює з командою.

Третя група тестів – психодіагностика: час реакції спортсмена, сила, стійкість, врівноваження нервових процесів - гальмування і збудження. Завдяки цьому ми бачимо, наскільки швидко спортсмен може адаптуватися до роботи, його реакцію на певні подразники. Окрім цього проводиться низка психологічних тестів, які дозволяють оцінити стресостійкість, готовність спортсмена до змагальної діяльності, готовність працювати та інше. Маючи таку інформацію, тренер може корегувати роботу.

Остання група тестів пов’язана з обстеженням киснево-транспортної системи та працездатності спортсменів. Спортсмени виконують тести до відмови (ступінчастий тест), максимальний анаеробний тест. Тривалість сходинок становила 1 хвилину.

UMO 05 1

Байдарочник збірної України Дмитро ДАНИЛЕНКО під час поглибленого медико-біологічного обстеження (максимальний анаеробний тест)

Підчас східчастого навантаження відбувалася реєстрація показників легеневої вентиляції, частоти дихання та дихального об’єму, частоти серцевих скорочень, парціального тиску кисню і вуглекислого газу у повітрі, що видихається – за допомогою газо-аналітичного комплексу «MetaMax 3b». Під час виконання тесту зі східчасто зростаючим навантаженням визначають поріг аеробного і анаеробного обміну, рівень максимального споживання кисню та потужність відмови. Тест проходив на спеціальних веслувальних ергометрах «Kayke Pro compact» та «KayakPro C1N Canoe Ergometer».

UMO 05 1

Байдарочник збірної України Олег КУХАРИК під час поглибленого медико-біологічного обстеження

UMO 05 1

Каноїст збірної України Юрій ВАНДЮК під час поглибленого медико-біологічного обстеження

UMO 05 1

- Як давно ви працюєте зі збірною України з веслування?

- З командою з веслування на байдарках і каное працюю понад двадцяти років. Сучасний етап обстежень здійснюється з 2007 року з використанням потенціалу науково-дослідного інституту Національного університету фізичного виховання і спорту України. Треба відзначити, що головний тренер збірної України Юрій Чебан дуже опікується цією проблемою. Такі етапні обстеження проводяться два рази на рік, поточні – чотири рази і, крім того, оперативні обстеження регулярно проводяться на зборах. Отримана інформація допомагає тренерам скорегувати навантаження, щоб уникнути, наприклад, перетренованості чи травм.

НАУКА І ВЕСЛУВАННЯ

- З розвитком технологій технічне забезпечення таких обстежень, покращується?

- Можу сказати, що для обстежень використовується сучасне обладнання, яке відповідає міжнародним стандартам. Коли до нас приїжджали фахівці зі Словаччини та Німеччини, щоб подивитися протоколи функціональної діагностики, вони залишилися задоволеними тим, що побачили, більше того, зазначили, що наше обладнання міжнародного рівня.

Але потрібно сказати, що проблема є – дефіцит кадрів: дуже мало науковців, які постійно працюють з командами з усіх видів спорту. Коли є колектив науковців, який рухається певним шляхом та взаємодіє з тренерським складом, тоді є результати.

Так, звісно, з’являється чимало нових технологій. Сьогодні для обстежень використовують сучасні газоаналітичні системи, швидкісні відеокамери для аналізу рухів спортсменів, електроміографи. Наукове обладнання та програмне забезпечення постійно оновлюється.

Незважаючи на недостатню кількість науковців ми розвиваємося, йдемо вперед.

- В якому напрямку зараз рухається спортивна наука?

- Якщо брати медично-біологічну складову, то цей напрямок достатньо розвинутий та досліджений, є достатньо багато матеріалу. Сьогодні в світі активно науковці працюють в напрямку біомеханіки, застосовують сучасне обладнання, яке допомагає вивчати рухи спортсменів в різних видах спорту. Це є найбільш актуальним в світі. При наявності апаратури, не вистачає фахівців, щоб використовувати ії повною мірою.

Не вирішено вузько спеціалізовані питання дослідження техніки та рухів спортсменів. Відсутність такої апаратури не дозволяє досліджувати техніку веслувальників в процесі підготовки.

Достатньо актуальне зараз питання відновлення, харчування та профілактики травматизму спортсменів. Але травматизм у веслуванні не настільки поширений як, наприклад, в легкій атлетиці та інших видах спорту.

- Наскільки глибоко тренери збірної України з веслування використовують результати обстежень в своїй роботі?

- Тренери збірної за групами цікавляться результатами обстежень. Є прогресивні тренери, які також просять знайти матеріал, що можна використовувати. Тож є достатньо потужний обмін інформацією.

Спортсмени також цікавляться результатами обстежень, просять пояснити, що робити в тому чи іншому випадку. Ми даємо свої рекомендації, підбираємо для них різні вправи у відповідності до обстеження.

Turkey 03

Туреччина. Березень. Старший тренер збірної України Микола КРЕМЕР бере пробу лактата у Даніїла КУЗЬМІНА після відрізку на воді (вимірюється рівень молочної кислоти у м'язах)

ОЛІМПІЙСЬКЕ ОБСТЕЖЕННЯ. БЕРЕЗЕНЬ

- Поговоримо про обстеження, яке проходило в березні після першого збору в Туреччині. Що воно показало?

- В цілому, команда готова. Їхні функціональні можливості відповідають тренувальному етапу. Відзначу, що при аналізі показників необхідно було контролювати біохімічні показники крові, враховувати ситуацію з коронавірусом та перенесені навантаження.

Також ми відстежуємо спортсменів, у яких знижуються показники щільності кісткової маси, рекомендуємо вузьких лікарів для контролю. Для кожного спортсмена визначено пульсові зони тренування, які дозволяють чітко виконувати роботу на індивідуальній частоті сердечних скорочень.

Слід зазначити, що у кожного спортсмена є свої специфічні особливості за підсумком психологічних тестувань. Деяким треба попрацювати над мотивацією, над самовдосконаленням. Психологічна складова в досягненні успіху залишається дуже важливою. Можна бути готовим за всіма функціональними показниками, але саме психологія може бути тим гальмом, який заважає показати результат, на який готовий спортсмен. Іноді спортсмен втрачає віру в свої сили і не може досягнути успіху. З такими спортсменами потрібно працювати. Це достатньо кропітка і тривала робота.

- Психологічне тестування проходило за допомогою приборів?

- Тестування проходило за допомогою спеціального програмного забезпечення «Бос-тест професійний». В програмі закладені тести з психології, і програма розраховує всі показники. Після чого фахівець дає поради. І психолог, якщо він є в команді, може працювати зі спортсменом. Втім, і тренер, який добре знає свого підопічного, може теж працювати в цьому напрямку. Звісно, якщо спортсмен йому довіряє.

Якщо виникають питання з психологічної підготовки індивідуально працює спортивний психолог.

- Чи є такі спортсмени, з якими треба працювати психологу, в збірній України з веслування?

- Кожному спортсмену потрібна психологічна порада, консультація, навіть якщо і немає серйозної проблеми.

- Чи можна за показниками, які ви отримали, оцінити мікроклімат в збірній?

- Ми не робили тести на міжособистісну взаємодію та комунікацію, але це можна зробити через спостереження – це, до речі, теж важливий і цікавий метод, бо він дає дуже багато інформації.

Коли спортсмени багатий час знаходяться в одному колективі, можуть виникати спірні питання. Якщо говорити про збірну України з веслування, потрібно віддати належне головному тренеру команди Юрію Чебану, який чимало робить для створення позитивного мікроклімату – придумує якісь спільні заходи – екскурсії і таке інше. Він змінює обстановку таким чином, щоб спортсмени могли відновлюватися, переключатися. Елемент дозвілля теж дуже важливий для формування мікроклімату та здорового психологічного середовища. Вважаю, що збірна України з веслування на байдарках та каное достатньо дружня команда.

- Чи можете порівняти готовність байдарочників і каноїстів на даному етапі?

- Тут складно порівнювати, адже відрізняється методика тренувань. А вона впливає на кінцеві показники. Зараз тільки березень і треба враховувати, що деякі спортсмени набирають форму поступово і на свої пікові можливості вийдуть в липні-серпні.

В підготовці багато залежить від індивідуальних характеристик спортсменів та від методики тренувань. Тому я б не ставила так питання: хто краще, а хто гірше. На сьогодні жоден зі спортсменів, який проходив обстеження, не має суттєвих відхилень.

UMO 04

Байдарочниця збірної України Інна ГРИЩУН під час поглибленого медико-біологічного обстеження

- Найбільша кількість ліцензій у жіночої байдарки. Що скажете про готовність і перспективи цієї групи?

- Дівчата у нас досвідчені та добре налаштовані на роботу. Для досягнення результату багато буде залежати від формування мотивації та підведення спортсменок до головних стартів. Потрібно розуміти, що екіпажі готуються заздалегідь, це кропітка робота, тим більше що топ-країни працюють достатньо потужно в цьому відношенні.

Можливо таке, шо за третє місце на Олімпійських іграх серед байдарок-четвірок боротимуться відразу шість екіпажів. Багато в чому результат залежить від розуміння, що екіпаж це одне ціле. Але бажання досягти результату є, і це теж дуже важливо.

- Тільки збірна України з веслування працює з науковцями на зборах?

- Є збірні, які багато років працюють з науковцями та прислухаються до їх порад та рекомендацій. Проте таких команд не дуже багато. Можна сказати, що у веслувальників є стала добра традиція працювати з комплексною науковою групою, враховувати думку науковців. Я працювала зі збірною ще в середині 1990-х років, тож можу сказати, що науковці завжди буди частиною команди, а тренери завжди взаємодіють з ними.

- Як часто плануються обстеження в період підготовки до Олімпійських ігор?

- Це залежить від плану підготовки збірної команди з веслування. Ми постійно на зв’язку з Юрієм Володимировичем, поточні та оперативні обстеження здійснюватимуться регулярно на тренувальних зборах та змаганнях. Етапні обстеження обов’язково будуть наприкінці спортивного сезону.

- Скільки спортсменів було обстежено і скільки часу це зайняло?

- Всього було обстежено 24 спортсмени збірної України: жінок і чоловіків, які представляли обидва види веслування – байдарку і каное. На одного спортсмена необхідно 2,5-3 години. Упродовж дня можна обстежити не більше шести спортсменів. При поточних обстеженнях упродовж року, які проводяться в режимі спокою, перед змаганнями, чи після них, ми можемо за день пропустити 10-15 осіб.

- Чи планується обстеження перед Кубком України?

- Так, ми плануємо обстеження в стані спокою. Це буде векторкардіографія та електрокардіографія.

ЮРІЙ ЧЕБАН. СПОРТСМЕН І ТРЕНЕР

- На Іграх-2016, як відомо, олімпійським чемпіоном став Юрій Чебан, який зараз керує підготовкою до Токіо-2020. Як можете прокоментувати його успіх з точки зору науки?

- Унікальні спортсмени з’являються дуже рідко. Юрій Чебан відноситься саме до таких. У нього було велике вміння мобілізуватися і реалізуватися в необхідний момент, чого не вистачає багатьом спортсменів.

Завдяки мобілізаційній готовності і реакції він зміг в необхідний момент максимально зібратися і вистрелити – добитися перемоги на Олімпійських іграх. Але це було б неможливо без серйозної бази, яку заклав його тренер Вячеслав Сорокін. Це дуже важливо, коли є базис, основа. А вміння зібратися і показати результати тоді, коли це потрібно, це можна сказати фішка Юрія Чебана.

Cheban Rio 2016 10

Cheban Rio 2016 10

- Як ви вважаєте, наскільки відчувається, що зі збірною командою працює дворазовий олімпійський чемпіон з його мотивацією, з його бажанням завжди перемагати. Можливо, це позначилося на психології спортсменів?

- Розумієте, неможна ставити в один ряд класного спортсмена і класного тренера. Маю на увазі те, що не завжди класні спортсмени стають класними тренерами. Але це не стосується Юрія Чебана. Він сьогодні показує себе тренером-професіоналом, за декілька років набувши практичного досвіду і сьогодні ефективно управляє збірною України.

На мій погляд, його важливими рисами є добра комунікація зі спортсменами. Крім того, він психологічно стійкий, врівноважений – це якість, яка дозволяє керувати тренерським колективом, а це непросто, бо всі тренери достатньо складні люди, в будь-яких видах спорту. Не всім, мабуть, подобається, коли людина показує характер в спілкуванні. Але ми орієнтуємося не на характер, а на тренерські якості – як він тренує, яка в нього методика.

Головний тренер, на мій погляд, має добрі організаторські здібності, чітко бачить проблеми, які є у спортсменів, їхню поведінку, відстежує це. У нього є певна стратегія і контакт з тренерами. А якщо цього немає, то немає й довіри, і робота з групами буде складною.

Сьогодні він реалізує достатньо потужно і свої суто тренерські якості, готуючи групу жіночого каное.

ОЛІМПІЙСЬКИЙ РІК

- Збірна України має 9 ліцензій в 5-ти видах програми. Сподіваюсь, що в травні буде завойовано ще кілька путівок, а потім покажуть себе з найкращій сторони на Олімпійських іграх. Як відомо, українські веслувальники, починаючи з 2004-го року, постійно виборювали медалі на Іграх. Маємо підстави, що і в цьому році так буде.

- Але раніше у нас були Юрій Чебан і Інна Осипенко-Радомська, які постійно входили в число кращих на великих міжнародних змаганнях. Сподіватимемося, що підопічні дворазового олімпійського чемпіона продовжать медальну серію…

- Маємо розуміти, що з’явилася нова дисципліна – жіноче каное, і у нас там є перспективи і в одиночці, і в двійці. Група каное у нас завжди була сильною. У нас чудова група жіночої байдарки. І в нас є реальні перспективи в чоловічій байдарці. Вже в травні ми більш-менш побачимо розстановку сил.

Turkey 01

Туреччина. Березень. Збірна України у відмінному настрої підходить до старту олімпійського сезону. Керівник комплексно-наукової групи збірної України з веслування на байдарках і каное Оксана ШИНКАРУК і старший тренер збірної України Сергій БЕЗУГЛИЙ

Оксана ШИНКАРУК. Досьє

Народилась 19 липня 1966 року в Києві.

Закінчила Київський державний інститут фізичної культури (1987).

Завідувач кафедри інноваційних та інформаційних технологій у фізичній культурі і спорті Національного університету фізичного виховання і спорту України

Доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор.

Член-кореспондент Української Академії наук

Заслужений працівник фізичної культури і спорту України

Має понад 300 наукових та навчально-методичних праць

Керівник комплексної наукової групи збірних команд України:

- з веслування на байдарках і каное (1997 –2000, 2007 – по теперішній час);

- зі стрибків у воду (з 2017 р. – по теперішній час);

- з фрістайлу (з 2018 р. – по теперішній час)

Пресслужба ФКУНовини Україна

24 травня 2024

Каноїсти вперше без Олімпіади. Олександр МАКСИМЧУК: «Зрозуміло, що без помилок в підготовці не обійшлося»

Завершуємо серію матеріалів на тему «Каноїсти без Олімпіади». Ситуацію вже проаналізували досвідчений тренер-олімпієць Олександр КОЛИБЕЛЬНИКОВ,…
23 травня 2024

Каноїсти вперше без Олімпіади. Олександр КОЛИБЕЛЬНІКОВ: «Тренерам необхідно планувати роботу з урахуванням результатів світових лідерів»

Вперше за пострадянський період українські каноїсти не виступатимуть на Олімпійських іграх. Проект «Веслування України» спробував…

Міжнародні новини

03 липня 2024

Веслувальники збірної України завоювали 11 медалей на чемпіонаті Європи

Веслувальники збірної України завоювали 11 медалей на чемпіонаті Європи серед юніорів і молоді, який проходив…
18 червня 2024

Українські веслувальники завоювали 2 медалі на чемпіонаті Європи. Це не найгірший результат в історії

Українські веслувальники завоювали 2 медалі (1 золоту, 1 срібну) на чемпіонаті Європи з каноеспринту, який…
12 червня 2024

Став відомий склад збірної України з веслування на чемпіонаті Європи

22 українських веслувальники візьмуть участь в чемпіонаті Європи, який триває в Сегеді. Змагання з каноеспринту…