Почесний працівник фізичної культури і спорту України

Народилася 5 квітня 1949 року в м. Спаську-Дальньому (Приморський край, РРФСР).

Освіта вища: Київський ордена Леніна державний університет ім. Т.Г.Шевченка (1973, спеціальність «Біологія») .

Досвід професійної діяльності:

1973–1993 – молодший науковий співробітник проблемної науково-дослідної лабораторії Київського державного інституту фізичної культури (тепер Національний університет фізичного виховання і спорту України - НУФВСУ);

1993–2006 – старший науковий співробітник лабораторії управління функціональної підготовленості спортсменів Державного науково-дослідного інституту фізичної культури та спорту;

2006-2019 – старший науковий співробітник лабораторії теорії і методики спортивної підготовки і резервних можливостей спортсменів Науково-дослідного інституту НУФВСУ.

Відзнаки та нагороди:

2003 – Почесна грамота Кабінету міністрів України

2009 – Почесний працівник фізичної культури і спорту України

2009 – Почесна грамота Верховної ради України

2010 – почесний знак НУФВСУ «За заслуги»

2012 – Подяка НОК України «За внесок у розвиток олімпійського руху»

В збірній України з веслування на байдарках і каное з 1 січня 2020 року.

Автор (співавтор) 83 наукових та навчально-методичних праць, серед яких:

М.И.Слободянюк, Л.А.Тайболина, В.А.Капитонов Методические рекомендации по оценке резервных возможностей сердца у спортсменов, тренирующихся на выносливость по данным ВКГ. Киев, 1980.– 25с.

А.Г.Ященко. Л.А.Тайболина, А.В.Михайлов Адаптация сердечно-сосудистой системы тяжелоатлетов высокой квалификации к тренировочным нагрузкам.//Наука в Олимпийском спорте специальный выпуск. – К.:Олимпийская литература. – 2000.С.9–16.

Шинкарук О.А., Тайболіна Л.О., Лисенко О.М., Чередниченко О.О. Веслування на байдарках і каное: підсумки і аналіз виступу на XXVII Олімпійських іграх 2000 року. Методичні рекомендації. – К.: Державний науково-дослідний інститут фізичної культури та спорту. 2000. – 61 с.

Л.О.Тайболіна, О.А.Шинкарук Підготовка спортсменів України з веслування на байдарках і каное до XXVII Олімпійських Ігор 2000 року у Сіднеї (Методичні рекомендації), Медико-біологічне тестування веслувальників на байдарках і каное методом векторкардіографії та здійснення корекції тренувального процесу з урахуванням індивідуальної адаптації серцево-судинної системи, Київ-2000. С.27–39.

Шинкарук О.А., Тайболіна Л.О., Лисенко О.М., Чередниченко О.О. Веслування на байдарках і каное: підсумки і аналіз виступу на XXVII Олімпійських іграх 2000 року. Методичні рекомендації. – К.: Державний науково-дослідний інститут фізичної культури та спорту, 2000. – 61 с.

Ященко А.Г., Тайболина Л.А., Пядухов Ю.С. Динамикаадаптациисердечно-сосудистойсистемы у биатлонистоввысокойквалификации в процессегодичнойподготовки //SportyzimoveuproguXXIwieku/ Oraztradycjeiperspektywyzakopanego/ Krakow 2001. Р. 74-77.

Тайболина Л.А., Талатынник Е.А., Первак М.И. Оценка резервных возможностей сердца у высококвалифицированных спортсменов методом векторкардиографии. // Наука в олимпийском спорте. 2004. № 2. – С.129–133.

Шинкарук О.А., Лысенко Е.Н., Тайболина Л.О., Дубинин С.А., Осипенко И.В. Особенности подготовки и научно-методического обеспечение этапа непосредственной подготовки в гребле на байдарках и каноэ в Играм ХХІХ Олимпиады в Пекине //Наука в олимпийском спорте/ Игры ХХІХ Олимпиады и направления совершенствования олимпийской подготовки спортсменов Украины. – 2009, № 1. – С.134–148.

Людмила Тайболіна. Електрична активність серця у спортсменів у процесі адаптації до тренувальних та змагальних навантажень у підготовчий період //Науково-методичний журнал Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2011, №4. – С.108–112.

Тайболіна Л.О. Особливості пристосувальних реакцій серцевого м’яза у висококваліфікованої спортсменки в річному циклі підготовки //Зб. наук. праць: Актуальні проблеми фізичної культури і спорту. – Київ: Науковий світ, 2012.– №25 (3) – С.25–29.

  • Тайболіна Л.О. Функціональні перебудови серцевого м’яза в залежності від змагальної діяльності у висококваліфікованих спортсменів з веслування на байдарках і каное / Л.О.Тайболіна., О.А.Талатинник // Зб. наук. праць: Актуальні проблеми фізичної культури і спорту. – Київ. – 2013. – № 28 (3).

Список наукових та навчально-методичних праць